• 17 ýyldan gowrak tejribe

  17 ýyldan gowrak tejribe

  2006-njy ýylda esaslandyrylan, hakyky öňdebaryjy ýerli marka we Hytaýda iň oňat bezegleriň nyşany hökmünde giňden ykrar edildi.Nativehli ýerli markalaryň arasynda 11.11-de onlaýn satuwyň çempiony.

 • Güýçli önümçilik

  Güýçli önümçilik

  20-den gowrak iň soňky bezeg setirleri, zehinli inersenerler we ussat işçiler;Döwrebap we gowy dolandyrylýan zawod şäherçesi.

 • Ygtybarly hil

  Ygtybarly hil

  Doly gurallar bilen enjamlaşdyrylan iň çylşyrymly laboratoriýalardan biri;Örän berk hil barlag ulgamy;Iň ýokary materiallar.

BIZ hakda

Hususy HK paýtagty tarapyndan 2006-njy ýylda döredilen “Chiaus” (Fujian) Senagat Ösüş Co.13 ýyllap dowam eden synanyşykdan we üstünliklerden soň, Çiaus häzirki wagtda Hytaýyň çagalar bazarynda öňdebaryjy marka hökmünde giňden tanalýar.Bu gazaply bäsdeşlik bazarynda, Çiaus innowasiýa, ýokary standart we ygtybarly önümler we ajaýyp hyzmatlar bilen ejeleriň hoşniýetliligini we wepalylygyny gazandy.

BIZIERT KERFIKATLARYMYZ

BIZIERT KERFIKATLARYMYZ